Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Login Form

ราคาทองคำ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บ

292568
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
64
116
799
290792
2286
3926
292568

Your IP: 54.83.81.52
Server Time: 2018-01-19 09:11:57
มีข้อผิดพลาด
  • Failed deleting .htaccess

สำนักปลัด

 

   
  นายอาทิตย์ เป็กธนู 
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
   
 นางภัณฑิรา แก้วนวล  - ว่าง -

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
 นางอัลชรีย์   ลินใจ  นางณัฐกฤตา  เชยบาล นายวิรัตน์  จันทร์เป็ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญการ  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3111712 12695724 10208746993256396 1722261185 n
พ.อ.อ.อรรณวินทร์  สุวรรณประเสริฐ นางสาวหทัยชนก  พวงมาลา นางศิริวิสา   แสนยาวูฒิ
นักป้องกันและบรรเทาฯ ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
12028982 918787004858023 1008083509 n
นางธีรยา  พุฒใจกา นางสาวมาศสุภา   ไชยชนะ นางสาวศรัญย่า  ธิการาช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายทวีชัย   มูลคำ นางมี  ฟองแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ คนครัว (ผู้มีทักษะ)
12022157 1695917520628554 1988725594 o
นายธนวัฒน์  โนระ นายสิทธิศักดิ์   สีหมนตรี นายวิชัย  ทิพย์พรม
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา พนักงานจ้างทั่วไป
IMG5550
นายสมศักดิ์  ทาบุญ นางสาวชิดชไมร  ไชยวงศ์คำ
นักการภารโรง พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ
IMG 3711
นางโสภิต   ทำมาก นางสาวภิญญาพัชญ์  ค้าแก้ว

นายณรงฤทธิ์  งามสง่า

พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
นายประสงค์  กองพรม นายสมพงษ์   หาญปันบัตร  นายชาญชัย  สิงห์เพชร
พนักงานประจำรถเก็บขยะ พนักงานประจำรถเก็บขยะ พนักงานประจำรถเก็บขยะ
IMG 3710
นายบุญชู  แทนทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

นายกเทศมนตรี

นายวาท  พระแป่

ปลัดเทศบาล

พ.อ.อ.อุทัย  สมนวล

ราคาน้ำมัน

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

พยากรณ์อากาศ