ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้ว จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากมลภาวะ ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/11/2561
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
1,781
เดือนที่แล้ว
2,460
ปีนี้
22,295
ปีที่แล้ว
21,649
ทั้งหมด
101,984
ไอพี ของคุณ
3.236.253.192นายสุเมธ จันทร์เป็ง
ประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้ว

นายสุชัด เสนคำ
รองประธานสภาเทศบาล
นางสาวอาภัสรา ศรีใจมา
เลขาฯ สภาเทศบาล


นายเหวี่ยน สักกีราช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายอิ่นแก้ว วงศ์ก๋า
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายบุญทรง ผาบพิชวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายพุธ อุดทา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายสุเมธ จันทร์เป็ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายพรมมา อุ่นหล้า
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายสุชัด เสนคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายวีระชัย อินต๊ะวิกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายชณัฐสรณ์ ไชยมงคล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายสังวาน มุงเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายจำเนียร หมูแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2


นางสาวอาภัสรา ศรีใจมา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2