ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้ว จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากมลภาวะ ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/11/2561
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
408
เดือนที่แล้ว
653
ปีนี้
42,680
ปีที่แล้ว
10,219
ทั้งหมด
52,900
ไอพี ของคุณ
18.232.171.18
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป

 

ที่ตั้ง

    ตำบลงิ้ว อ.เทิง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดเชียงราย ห่างจากจังหวัดเชียงราย 65 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเทิง ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่การปกครองประมาณ 96,500 ไร่ หรือ 96.5 ตร.กม. มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่นๆ ดังนี้

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย
ทิศใต้            ติดต่อกับ ต.ปล้อง และ ต.หนองแรด อ.เทิง
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ ต.เวียง และ ต.สันทรายงาม อ.เทิง
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ ต.ดอยลาน อ.เมือง และ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย

 

ภูมิประเทศ


     เป็นพื้นที่ราบลุ่มและมีเทือกเขาเป็นบางส่วน ซึ่งเหมาะสมกับการทำอาชีพทางการเกษตร มีพื้นที่ป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์ การใช้ประโยชน์พื้นที่ มีดังนี้


- พื้นที่การเกษตรกรรม จำนวน 70,800 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 73.37
- พื้นที่พาณิชยกรรม   จำนวน 14,160 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 14.67
- พื้นที่ที่อยู่อาศัย      จำนวน 11,400 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 11.81
- พื้นที่ส่วนราชการ    จำนวน 140 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 0.15

 

ด้านการเมือง การปกครอง

การบริหารการปกครองของตำบลงิ้ว
แบ่งการปกครองออกเป็น 25 หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบล

 

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

บ้านป่าติ้ว

บ้านสว่าน

บ้านสักใต้

บ้านขอนซุง

บ้านสันเชียงใหม่

บ้านป่าไผ่

บ้านงิ้วเก่า

บ้านตุ้มเหนือ

บ้านตุ้มใต้

บ้านโนนสมบูรณ์

บ้านสักเหนือ

บ้านงิ้วใหม่

บ้านงิ้วพัฒนา

บ้านทุ่งลานนา

บ้านสักสันติราษฎร์

บ้านห้วยตุ้มสันติภาพ

บ้านใหม่สันติสุข

บ้านตุ้มเชียงทอง

บ้านม่อนพญาอินทร์

บ้านสักสันเจริญ

บ้านสักกลางพัฒนา

บ้านศรีสว่าง

บ้านงิ้วบุญเรือง

บ้านตุ้มรวงทอง

บ้านใหม่สวนดอก

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

139

161

136

130

141

195

210

155

210

83

170

156

162

103

182

142

157

128

109

114

158

113

99

101

92

243

263

506

305

308

613

242

249

491

252

226

478

227

251

478

350

360

710

245

230

475

320

265

585

206

202

408

193

185

378

342

365

707

278

275

553

268

284

552

222

217

439

348

336

684

231

243

474

246

225

471

212

222

434

184

182

366

168

198

366

294

318

612

183

195

378

172

488

360

171

181

352

148

153

301

รวม

 

3,546

6,050

6,121

12,171

 

ประชากร


เทศบาลตำบลงิ้ว มีจำนวนประชากร ทั้งหมด 12,171 คน แยกได้ดังนี้
- ชาย 6,050 คน
- หญิง 6,121 คน

หน่วยราชการในตำบล
- เทศบาลตำบล 1 แห่ง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง