ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้ว จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากมลภาวะ ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/11/2561
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
1,369
เดือนที่แล้ว
2,008
ปีนี้
9,608
ปีที่แล้ว
21,649
ทั้งหมด
89,297
ไอพี ของคุณ
44.192.66.171
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งฯ,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วและสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

27 เมษายน 2564

ประกาศ เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลงิ้ว เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

08 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลงิ้ว,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ใบความรู้สำหรับว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

25 มกราคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

บันทึกการให้ถ้อยคำสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง

25 มกราคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

25 มกราคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ใบความรู้สำหรับว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

25 มกราคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล

25 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
25 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์ แจ้งประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
06 มกราคม 2564

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกฎกระทรวง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารที่มีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม ใบอนุญาตกิจการตลาด ใบอนุญาตกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม

***ทั้งนี้แม้จะมีการยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียม แต่ผู้ประกอบการยังคงต้อง ขออนุญาต ขอรับรองการแจ้ง และขอต่อใบอนุญาตตามปกติ***

ซึ่งกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 14 พ.ย.2563 - 13 พ.ย. 2564 เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้

23 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ2564,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตเทศบาลตำบลงิ้ว ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

02 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์ การจัดหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ (โตโยต้าเชียงราย),เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

โตโยต้าเชียงราย จัดหน่วยให้บริการเคลื่อนที่

*ตรวจเช็คฟรี 24 รายการ รถยนต์ทุกยี่ห้อ*

*เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรืออะไหล่ในราคาพิเศษ ฟรี! ค่าแรง*

*ฉีดยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ฟรี!ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563

ณ เทศบาลตำบลงิ้ว

07 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ขอรับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลงิ้ว,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
07 ตุลาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
07 ตุลาคม 2563

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (56 รายการ)